به زودی میتوانید از فروشگاه آنلاین رمزینه برچسب دیدن فرمایید

تگ لیبل (امنیتی)

تگ لیبل (امنیتی)

اینگونه برچسبها دارای مدار مغناطیسی بوده و در فروشگاه و انبارها برای جلوگیری از سرقت و بیرون بردن غیر مجاز کالا استفاده می کنند ،ا لبته این امر منوط به نصب سیستم های دزدگیر جلوی درب خروجی انبار یا فروشگاه می با شد.