به زودی میتوانید از فروشگاه آنلاین رمزینه برچسب دیدن فرمایید

برچسب VOID

برچسب VOID
 برچسب VOID

اینگونه برچسبها نیز یک نوع برچسب امنیتی میباشند وبرای گارانتی محصولات مورد استفاده قرارمی گیرند.این نوع برچسبها وقتی به محصول چسبانده میشوند ،زمان جدا شدن ،کلمه VOIDبه صورت انگلیسی روی محصول باقی میماند و لیبل غیر قابل استفاده مجدد میگردد.