به زودی میتوانید از فروشگاه آنلاین رمزینه برچسب دیدن فرمایید

برچسب شفاف (Transparent)

برچسب شفاف (Transparent)
 برچسب شفاف

این گونه برچسبها بیشترین مصرف را در بخش خودرو دارند و اصولاروی شیشه خودرو چسبانده میشوند . البته در شرکتهای ساخت شیشه و یا روی کارت ضمانت محصولات الکترونیکی هم استفاده دارد.این برچسب ها بی رنگ بوده و از هر طرف ،نوشته های روی آن مشخص می باشد.