به زودی میتوانید از فروشگاه آنلاین رمزینه برچسب دیدن فرمایید

برچسب حرارتی

برچسب حرارتی
 برچسب حرارتی

اینگونه برچسبها به حرارت هد دستگاههای لیبل پرینتر حساس بوده ،بنابراین هنگام استفاده ازاین نوع لیبل نیازی به استفاده ازریبون نمی باشد.جهت اطلاعات بیشتر به سوالات متداول مراجعه کنید.