به زودی میتوانید از فروشگاه آنلاین رمزینه برچسب دیدن فرمایید

برچسب اموال

برچسب اموال

اینگونه برچسبها یک نوع برچسب امنیتی محسوب می گردند که بیشتر برای شناسائی اموال شرکتها برروی انها الصاق می شوند.این نوع لیبل در رنگهای مختلف قابل دسترسی است ولی پر مصرف ترین آن لیبل اموال نقره ای می باشد.