به زودی میتوانید از فروشگاه آنلاین رمزینه برچسب دیدن فرمایید

ریبون وکس

ریبون وکس

این نوع ریبون یکی از ارزان ترین ریبونها میباشدو بیشترین استفاده را روی لیبلهای کاغذی دارد. مقاومت چندانی از نظر پاک شوندگی ندارد و در مقابل سایش و شستشو و شرایط محیطی مقاومت چندانی ندارند.
در جدول زیر انواع سایز ریبون های وکس آورده شده است:

ریبون های وکس ژاپنی

Core Facing Size Type NO
1 inch In/Out 40mm*300m Wax Ribbon 1
1/2 inch In/Out 60mm*75m Wax Ribbon 2
1 inch In/Out 60mm*300m Wax Ribbon 3
1 inch In/Out 60mm*450m Wax Ribbon 4
1 inch In/Out 80mm*300m Wax Ribbon 5
1/2 inch In/Out 110mm*75m Wax Ribbon 6
1 inch In/Out 110mm*300m Wax Ribbon 7
1 inch In/Out 160mm*300m Wax Ribbon 8

ریبون های وکس چینی

Core Facing Size Type NO
1 inch In/Out 40mm*300m Wax Ribbon(SAMCO) 1
1/2 inch In/Out 60mm*75m Wax Ribbon(SAMCO) 2
1 inch In/Out 60mm*300m Wax Ribbon(SAMCO) 3
1 inch In/Out 60mm*450m Wax Ribbon(SAMCO) 4
1 inch In/Out 80mm*300m Wax Ribbon(SAMCO) 5
1/2 inch In/Out 110mm*75m Wax Ribbon(SAMCO) 6
1 inch In/Out 110mm*300m Wax Ribbon(SAMCO) 7
1 inch In/Out 160mm*300m Wax Ribbon(SAMCO) 8