به زودی میتوانید از فروشگاه آنلاین رمزینه برچسب دیدن فرمایید

ریبون وکس رزین

ریبون وکس رزین

این نوع ریبونها از لحاظ مقاومت و کیفیت چیزی ما بین ریبون وکس و رزین میباشند و استفاده از آن درچاپ برروی انواع برچسب ها امکان پذیر است. البته مناسبترین لیبل برای این نوع ریبون برچسبهای پی وی سی(PVC) و PE می باشند.
 
در جدول زیر انواع سایز ریبون های وکس رزین آورده شده است:

Core Facing Size Type No.
1/2 inch In/Out 60mm*75m SAMCO 530 1
1/2 inch In/Out 110mm*75m SAMCO 530 2
1 inch In/Out 60mm*300m SAMCO 530 3
1 inch In/Out 80mm*300m SAMCO 530 4
1 inch In/Out 110mm*300m SAMCO 530 5
1 inch In/Out 160mm*300m SAMCO 530 6
1 inch In/Out 110mm*300m SAMCO 902 (سوپر وکس رزین) 7