به زودی میتوانید از فروشگاه آنلاین رمزینه برچسب دیدن فرمایید

برچسب گارانتی محصول

برچسب گارانتی محصول

برچسب گارانتی

استفاده از برچسبهای گارانتی امری متداول می باشد ولیکن به منظور جلوگیری از تقلب، تولید کنندگان مجبور به کارگیری المانهای امنیتی و پر هزینه در برچسبهای گارانتی می باشند، شرکت رمزینه برچسب با استفاده از برچسبهای امنیتی موجب افزایش ضریب اطمینان تا صد در صد و کاهش هزینه ها به میزان قابل توجهی شده است.
برخی از مزایای این نوع برچسب برای مصرف کننده و تولید کننده شامل موارد زیر می باشد:

  • اطمینان از اصالت محصول خریداری شده
  • شروع زمان گارانتی پس از استعلام تک شماره توسط خریدار
  • اطلاع آماری از میزان فروش محصولات
  • اطلاع آماری از میزان فروش محصولات در موقعیتهای جغرافیایی